Loggy
 • menu.product
 • menu.features
 • menu.newsletter

Regulamin opłat platformy i aplikacji „LOGGY”

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin opłat zawiera opis rodzajów Pakietów Platformy i Aplikacji Loggy, wraz z cennikiem i zasadami płatności.

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem opłat stosuje się Regulamin ogólny korzystania przez Licencjobiorcę z platformy „LOGGY”.

3. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem ogólnym i akceptuje jego warunki.

4. Zmiana Regulaminu opłat nie stanowi zmiany regulaminu ogólnego.

II. Pakiety

W ramach funkcjonowania platformy i aplikacji LOGGY wyróżnia się następujące Pakiety:

 • a) Free – uprawniający do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Pakietu, przez czas nieokreślony w zakresie umożliwiającym korzystanie z Platformy Loggy oraz z Aplikacji Loggy na maksymalnie 5 urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takich jak: smartfon, tablet, telefon komórkowy,

  - Pakiet w opcji Free jest darmowy na czas nieokreślony,

 • a) Basic – uprawniający do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Pakietu, przez okres 1 miesiąca, w zakresie umożliwiającym korzystanie z Platformy Loggy oraz z Aplikacji Loggy na maksymalnie 10 urządzeniach elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takich jak: smartfon, tablet, telefon komórkowy,

  - cena miesięcznego abonamentu Pakietu w opcji Basic wynosi 199 zł netto, płatne z góry, przy akceptacji Regulaminu ogólnego, za pomocą systemu płatności przelewy24.

  - Faktura elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 31 i 32 USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) generowana jest w ciągu 24 godzin od momentu płatności i wysyłana na adres mail wskazany przez Licencjobiorcę.

 • b) Business – uprawniający do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Pakietu, przez okres 1 miesiąca, w zakresie umożliwiającym korzystanie z Platformy Loggy oraz z Aplikacji Loggy na ilości od 11 do 50 urządzeń elektronicznych pozwalających na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takich jak: smartfon, tablet, telefon komórkowy,

  - cena miesięcznego abonamentu Pakietu w opcji Business wynosi 499 zł netto, płatne z góry, przy akceptacji Regulaminu ogólnego, za pomocą systemu płatności przelewy24.

  - Faktura elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 31 i 32 USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) generowana jest w ciągu 24 godzin od momentu płatności i wysyłana na adres mail wskazany przez Licencjobiorcę.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2020